725577687
 

Adhortacje Papieża Jana Pawła II

feature image

Adhortacje Papieża Jana Pawła II

 1. Pastores Gregis lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła II o biskupie słudze ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata, 16 październik 2003r.
 2. Ecclesia in Europa lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo Kościele w Europie, o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele, jako źródło nadziei dla Europy, 28 czerwiec 2003r.
 3. Ecclesia in Oceania lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo Kościele w Australii i Oceanii, Jezus Chrystus a ludy Oceanii: kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę, żyć Jego życiem, 22 listopad 2001r.
 4. Ecclesia in Asia lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła II – o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu i o Jego posłannictwie miłości i służby w Azji: “aby miały życie i miały je w obfitości, 6 listopad 1999r.
 5. Ecclesia in America lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo spotkaniu z żywym Chrystusem, Drogą nawrócenia, jedności i solidarności w Ameryce, 22 styczeń 1999r.
 6. A New Hope for Lebanon – Nowa nadzieja dla Libanu, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła IIdo Libańczyków, 10 maj 1997r.
 7. Vita Consecrata lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, 25 marzec 1996r.
 8. Ecclesia in Africa lub PDF, Posynodalna Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000, 14 wrzesień 1995r.
 9. Pastores Dabo Vobis lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo formacji kapłanów we współczesnym świecie, 15 marzec 1992r.
 10. Redemptoris Custos lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła, 15 sierpień 1989r.
 11. Christifideles Laici lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, 30 grudzień 1988r.
 12. Reconciliatio et Paenitentia lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła, 2 grudzień 1984r.
 13. Redemptionis Donum lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia, 25 marzec 1984r.
 14. Familiaris Consortio lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, 22 listopad 1981r
 15. Catechesi Tradendae lub PDF, Adhortacja Papieża Jana Pawła IIo katechizacji w naszychczasach, 16 październik 1979r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *