725577687
 

Adhortacje Papieża Benedykta XVI

feature image

Adhortacje Papieża Benedykta XVI

  1.  Ecclesia In Medio Oriente lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Ojca Świętego Benedykta XVI – o Kościele na Bliskim Wschodzie, komunii i świadectwie, 14 wrzesień 2012r.
  2.  Africae Munus lub PDF, Posynodalna Adhortacja Apostolska Papieża Benedykta XVI o Kościele w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju, 19 listopad 2011r.
  3.  Verbum Domini lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Papieża Benedykta XVI – o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, 20 wrzesień 2010r.
  4.  Sacramentum Caritatis lub PDF, Posynodalna adhortacja apostolska Papieża Benedykta XVI – o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła, 22 luty 2007r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Post navigation

Previous Post :